Tag Archives: ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี2556 โดย อ.นพัสนันส์

ข่าววันนี้ - ข่าวสด ข่าวด่วน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน มกราคม 2556 ฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ 2556 เดือนมกราคม วันที่ 22 มกราคม 2556 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 ถือฤกษ์ดีเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การปลูกบ้าน สร้างเมือง ลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นถาวร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการลงหลักปักฐาน จะมีความอบอุ่นในครอบครัวลูกหลานพี่น้องสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างราบรื่นร่ำรวยเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556 […]